Nung nóng m gam hỗn hợp KMnO4 KClO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng m gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng m gam hỗn hợp KMnO4, KClO3 và MnO2 (có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3:4) một thời gian được (m – 4,8) gam hỗn hợp Y gồm 5 chất rắn trong đó KCl chiếm 4,545% khối lượng hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng dư, hấp thụ toàn bộ lượng khí Cl2 thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Z chứa 239,5 gam chất tan. Phần trăm khối lượng MnO2 trong hỗn hợp X là: A. 38,9% B. 39,6% C. 40,7% D. 41,2%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là hỗn hợp nào đây?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP