Đốt cháy 13 92 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 13,92 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al,Zn, Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2 thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2, đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Tính a: A. 0,72 B. 0,84 C. 0,76 D. 0,64

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAlCl3 = nZnCl2 = nMgCl2 = nHCl dư = a —> 27a + 65a + 24a = 13,92 —> a = 0,12 Đặt u, v là số mol O2 và Cl2 —> u + v = 0,2 Bảo toàn electron: 4u + 2v + 0,12.2 = 3a + 2a + 2a —> u = v = 0,1 Bảo toàn Cl: nHCl = 3a + 2a + 2a + a – 2v = 0,76

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP