Để hòa tan hết 38 36 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để hòa tan hết 38,36...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Mg trong R gần với giá trị nào sau đây? A. 28,15% B. 10,8% C. 25,51% D. 31,28%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm NO (0,05) và H2 (0,2) Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,57 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,05 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,05 nH+ = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,32 —> nFe3O4 = 0,08 —> mMg = mR – mFe3O4 – mFe(NO3)2 = 10,8 —> %Mg = 28,15%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP