Hòa tan hết 0 03 mol một oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 0,03 mol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 0,03 mol một oxit sắt có công thức FexOy vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,01 mol một oxit nitơ có công thức NzOt (sản phẩm khử duy nhất). Mối quan hệ giữa x, y, z, t là A. 9x – 6y = 5z – 2t. B. 9x – 8y = 5z – 2t. C. 27x – 18y = 5z – 2t. D. 3x – 2y = 5z – 2t.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 0,03x(3 – 2y/x) = 0,01z(5 – 2t/z) —> 9x – 6y = 5z – 2t

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP