Cho a gam hỗn hợp hai muối Na2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam hỗn hợp ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHSO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 41,4 gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 21 B. 20 C. 22 D. 23

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = nNaHSO3 = x —> nCO2 = nSO2 = x —> nBaCO3 = nBaSO3 = x —> m↓ = 197x + 217x = 41,4 —> x = 0,1 —> a = 21

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP