Cho 13 gam Zn vào dung dịch hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13 gam Zn vào du...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13 gam Zn vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4 đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 2 khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,65 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối của Y đối với H2 là 11,5. Gía trị của m bằng: A. 37,13 B. 31,08 C. 38,87 D. 36,77

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MY = 23 —> Y gồm NO (0,06) và H2 (0,02) nZn phản ứng = (13 – 0,65)/65 = 0,19 Bảo toàn electron: 2nZn = 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,02 Bảo toàn N —> nKNO3 = nNO + nNH4+ = 0,08 Dung dịch X chứa Zn2+ (0,19), K+ (0,08), NH4+ (0,02). Bảo toàn điện tích —> nSO42- = 0,24 —> m muối = 38,87

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP