Hòa tan 8 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 8 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 8 gam hỗn hợp X gồm FeS, FeS2 vào một lượng vùa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng, chỉ thu được V lít NO2 (là sản phẩm khử dung nhất, đktc) và dung dịch Y. Thêm đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Y, thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi, được 32,03 gam rắn Z. Tìm V A. 3,36 B. 20,16 C. 11,2 D. 2,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol FeS và FeS2 mX = 88a + 120b = 8 Bảo toàn Fe và S —> Z gồm Fe2O3 (a + b)/2 mol và BaSO4 (a + 2b) mol —> mZ = 160(a + b)/2 + 233(a + 2b) = 32,03 —> a = 0,05 và b = 0,03 Bảo toàn electron —> nNO2 = 9a + 15b = 0,9 —> V = 20,16 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP