Hòa tan hoàn toàn m gam CuO trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam CuO trong 98 gam dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ C1%. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Ngâm 1 lá sắt vào dung dịch X không thấy khí bay ra và khi dung dịch X không còn màu xanh, người ta lấy lá sắt ra rửa sạch, sấy khô, cân lại thấy khối lượng lá sắt tăng 1,6 gam. ( Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và toàn bộ Cu sinh ra đều bám trên lá sắt). a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính khối lượng m của CuO ban đầu. c. Tính nồng độ C1 % của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng. d. Tính nồng độ phần trăm của muối thu được trong dung dịch sau khi đã lấy lá sắt ra.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu x………x……………..x……….x Δm = 64x – 56x = 1,6 —> x = 0,2 —> nCuO = nH2SO4 = nCuSO4 = 0,2 —> mCuO = 16 gam và C1% = 20% mdd muối = mCuO + mddH2SO4 + mFe pư – mCu = 112,4 —> C%FeSO4 = 152x/112,4 = 27,05%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP