Cho hỗn hợp X gồm Fe và FeCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X (gồm F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X (gồm Fe và FeCO3) tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 với tỉ lệ số mol lần lượt là 2017:2018. Viết phương trình hóa học xảy ra và Tính thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn nCO2 = 2017 và nSO2 = 2018 2Fe + 6H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O a………………………………………….1,5a 2FeCO3 + 4H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O b……………………………………………….b………0,5b nSO2 = 1,5a + 0,5b = 2018 nCO2 = b = 2017 —> a = 673 —> %Fe = 13,87% và %FeCO3 = 86,13%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP