Nhúng thanh kim loại M hóa trị II...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh kim loại...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh kim loại M hóa trị II vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác, nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2 sau một thời gian thấy khối lượng kim loại tăng 7,1%. Xác định M. Biết số mol của CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở hai trường hợp là như nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP