Hòa tan hết 0 3 mol hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 0,3 mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 0,3 mol hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaNO3 và 0,525 mol H2SO4 (loãng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat có tổng khối lượng là 66,22 gam và hỗn hợp khí Z gồm 0,05 mol NO, 0,04 mol N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là m gam, đồng thời thu được một hidroxit Fe(III) duy nhất. Giá trị m gần nhất: A. 48 B. 44 C. 46 D. 42

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH+ = 1,05 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ —> nNH4+ = 0,045 Dung dịch Y chứa Al3+ (a mol), Fe3+ (b mol), Na+ (c mol), NH4+ (0,045) và SO42- (0,525) nX = a + b = 0,3 Bảo toàn điện tích —> 3a + 3b + c + 0,045 = 0,525.2 m muối = 27a + 56b + 23c + 0,045.18 + 0,525.96 = 66,22 —> a = 0,145; b = 0,155; c = 0,105 nNaOH = 4a + 3b + 0,045 = 1,09 —> mNaOH = 43,6

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP