Hỗn hợp bột A gồm Fe và Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp bột A gồm Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp bột A gồm Fe và Mg có khối lượng 2,72 gam được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Cho vào 400 ml dung dịch CuSO4 a (M) chờ cho phản ứng xong thu được 1,84 gam chất rắn B và dung dịch C. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch C thu được kết tủa. Sấy nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi cân được 1,2 gam chất rắn D. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và trị số a? Phần 2: Cho tác dụng với V (ml) dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn E có khối lượng 3,36 gam. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong chất rắn E? Tính V?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mỗi phần nặng 1,36 gam. Phần 1: Nếu chỉ có Mg phản ứng thì nMg = (1,84 – 1,36)/(64 – 24) = 0,012 Khi đó D chỉ có MgO —> mMgO = 0,012.40 = 0,48 ≠ 1,2: Vô lý, vậy Mg phản ứng hết, Fe phản ứng một phần. Đặt x, y, z là số mol Mg, Fe phản ứng và Fe dư —> 24x + 56(y + z) = 1,36 mB = 64(x + y) + 56z = 1,84 mD = 40x + 160y/2 = 1,2 —> x = 0,01; y = 0,01; z = 0,01 Vậy nMg = 0,01 và nFe = 0,02 —> % nCuSO4 = x + y = 0,02 —> CM = 0,05 Phần 2: Mg + 2AgNO3 —> Mg(NO3)2 + 2Ag 0,01……..0,02…………………………0,02 Nếu chỉ có phản ứng này thì mE = mFe + mAg = 3,28 < 3,36 —> Phải có thêm phản ứng: Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag t…………2t………………………….2t —> mE = mAg + mFe = 108(2t + 0,02) + 56(0,02 – t) = 3,36 —> t = 0,0005 nAgNO3 = 2t + 0,02 = 0,021

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP