Hỗn hợp E gồm hai este hai chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm hai este hai chức (chỉ chứa chức este) là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn 4,85 gam E cần vừa đủ 8,4 gam O2 chỉ thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Biết 4,85 gam E phản ứng vừa đủ với 2,4 gam NaOH, cô cạn thu được hỗn hợp rắn khan T gồm ba muối và a gam một ancol Z. Cho a gam Z vào bình đựng Na dư ,sau phản ứng thu được 0,015 mol khí và khối lượng bình tăng 0,9 gam. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong rắn T là A. 4,68 gam. B. 2,52 gam. C. 4,54 gam. D. 4,37 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO2 = 0,2625; nCO2 = 0,25 và nH2O = 0,125 Bảo toàn O —> nE = 0,025 —> ME = 194 (C10H10O4) nCOO(ancol) + nCOO(phenol) = 0,025.2 nNaOH = nCOO(ancol) + 2nCOO(phenol) = 0,06 —> nCOO(ancol) = 0,04 và nCOO(phenol) = 0,01 Z có dạng Z(OH)n (0,015.2/n mol) —> m tăng = (Z + 16n).0,03/n = 0,9 —> Z = 14n —> n = 2 và Z = 28: C2H4(OH)2 (0,015 mol) —> E chứa HCOO-CH2-CH2-OOC-C6H5 (0,015 mol) Trong chất trên có nCOO(ancol) = 0,03 —> Trong chất còn lại chứa nCOO(ancol) = 0,01 và nCOO(phenol) = 0,01. Do không còn ancol nào khác nên nhóm OH- này gắn luôn trên muối. Mặt khác, T chỉ chứa 3 muối nên este còn lại là: HCOO-C6H5-C2H4-OOC-H (0,01 mol) T gồm: HCOONa: 0,035 C6H5COONa: 0,015 HO-C2H4-C6H5-ONa: 0,01 —> mHCOONa + mC6H5COONa = 4,54

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP