Một hỗn hợp bột 2 kim loại Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp bột 2 ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và R được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,68 lít N2O duy nhất. Phần 2: Hòa tan trong 400 ml dung dịch HNO3 loãng 0,7M, thu được V lít khí không màu, hóa nâu trong không khí. Giá trị của V (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) là A. 2,24 lít. B. 1,68 lít. C. 1,568 lít. D. 4,48 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nN2O = 0,075 Phần 2 thoát khí NO, nếu kim loại tan hết thì bảo toàn electron: 3nNO = 8nN2O —> nNO = 0,2 —> nHNO3 phản ứng = 4nNO = 0,8 Trong khi đó nHNO3 = 0,28 < 0,8 —> Kim loại dư, HNO3 hết. Vậy nNO = nHNO3/4 = 0,07 —> VNO = 1,568

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP