Dung dịch X chứa glyxin và axit glutamic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa gly...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa glyxin và axit glutamic có cùng nồng độ mol/l. Cho V1 ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với V2 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được 400 ml dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 34,56 gam muối khan. Nồng độ mol/l của axit glutamic trong V1 ml dung dịch X là: A. 0,75 B. 0,6 C. 0,8 D. 0,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGly = nGlu = a.V1 (Trong đó a là nồng độ) —> nNaOH = 1,5V2 = a.V1 + 2a.V1 (1) VddY = V1 + V2 = 0,4 lít (2) m muối = 97aV1 + 191aV1 = 34,56 (3) (1)(3) —> aV1 = 0,12 và V2 = 0,24 (2) —> V1 = 0,16 —> a = 0,75

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP