Cho hỗn hợp gồm 18 56 gam Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 18,5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 18,56 gam Fe3O4 và 2,56 gam Cu vào dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được x gam kết tủa. Tính x A. 114,12 B. 109,8 C. 111,96 D. 105,48

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe3O4 = 0,08 và nCu = 0,04 —> nH2O = nO = 0,32 —> nHCl phản ứng = 0,64 nNO = 0,02 —> nHCl dư = 0,08 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 0,72 Bảo toàn electron: nFe3O4 + 2nCu = 3nNO + nAg —> nAg = 0,1 —> m↓ = mAgCl + mAg = 114,12

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP