Nguyên tử nguyên tố X có tổng số...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tử nguyên tố ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên phân lớp s bằng 5. Hòa tan hoàn toàn 4,48 gam X và oxit của nó vào 95,58 gam nước thu được dung dịch A có nồng độ % của chất tan là 6,4%. Tính % theo khối lượng của X trong hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cấu hình electron của X: 1s2 2s2 2p6 3s1 —> X là Na 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2 a………………………a……….0,5a Na2O + H2O —> 2NaOH b……………………….2b —> 23a + 62b = 4,48 (1) mddA = 4,48 + 95,58 – mH2 = 100,06 – a —> C%NaOH = 40(a + 2b)/(100,06 – a) = 6,4% (2) (1)(2) —> a = 0,06 và b = 0,05 —> %Na = 30,8%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP