Cho hỗn hợp X gồm muối cacbonat của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm mu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm muối cacbonat của hai kim loại thuộc nhóm IIA ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Cho 23,08 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 20%, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y có khối lượng tăng lên 12,08 gam so với dung dịch HCl ban đầu. a. Xác định công thức của các muối trong hỗn hợp X và tính % theo khối lượng mỗi chất. b. Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là RCO3 (x mol) RCO3 + 2HCl —> RCl2 + CO2 + H2O x………….2x…………x………x m tăng = mRCO3 – mCO2 = 23,08 – 44x = 12,08 —> x = 0,25 —> MX = R + 60 = 23,08/0,25 —> R = 32,32: Mg và Ca —> X gồm MgCO3 (a) và CaCO3 (b) nX = a + b = 0,25 mX = 84a + 100b = 23,08 —> a = 0,12 và b = 0,13 —> %MgCO3 = 43,67% và %CaCO3 = 56,33% nHCl = 2x = 0,5 —> mddHCl = 91,25 mddA = mX + mddHCl – mCO2 = 103,33 C%MgCl2 = 11,03% C%CaCl2 = 13,96%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP