Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi đốt cháy hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol một este cần dùng vừa hết số mol O2 ít hơn tổng số mol CO2 và một nửa số mol H2O là 1 mol. Mặt khác 1 mol este đó phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Vậy este đó phải: A. Là este hai chức B. Có 1 nhóm este và một nhóm axit C. Là este đơn chức của phenol D. Có 1 nhóm este và một nhóm phenol

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO2 = nCO2 + nH2O/2 – 1 —> 2 + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> 2nEste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> Este có 2 oxi (đơn chức) nEste : nNaOH = 1 : 2 —> Chọn D.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP