Dung dịch A chứa Mg2+ Ca2+ Ba2+ 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa Mg2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, 0,2 mol Cl- và 0,3 mol NO3-. Thêm dần V ml dung dịch Na2CO3 0,5M và K2CO3 0,5M vào A cho đến khi thu được lượng kết tủa là lớn nhất. Tính V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = nK2CO3 = 0,5V —> nNa+ = nK+ = V Sau khi lọc bỏ kết tủa, phần nước lọc chứa Cl- (0,2), NO3- (0,3), Na+ (V), K+ (V) Bảo toàn điện tích —> 0,2 + 0,3 = V + V —> V = 0,25 lít = 250 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP