Viết công thức electron công thức cấu tạo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết công thức elect...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các phan tử sau: NH3;CO2;C2H2;Cl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
O=C=O, H-C≡C-H, Cl-Cl NH3 có 3 gạch từ N ra 3H Công thức electron: Mỗi gạch là 2 electron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP