Cho m gam hỗn hợp gồm Mg Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Cu vào 200 ml dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 11,84 gam chất rắn Y gồm 2 kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 87,58 gam kết tủa. Tính m: A. 11,52 B. 13,52 C. 11,68 D. 13,92

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFeCl3 = 0,16 và nCuCl2 = 0,02 Y gồm Fe, Cu nên X gồm Mg2+; và Fe2+ và Cl- (0,52) —> nAgCl = 0,52 —> nAg = 0,12 —> nFe2+ = 0,12 Bảo toàn điện tích cho X —> nMg2+ = 0,14 Bảo toàn khối lượng kim loại: m + 0,16.56 + 0,02.64 = 0,14.24 + 0,12.56 + 11,84 —> m = 11,68

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP