Cho 2 24 gam bột sắt vào 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,24 gam bột sắt...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Tính giá trị của m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = 0,04 nAgNO3 = 0,02 nCu(NO3)2 = 0,1 Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag 0,04…..0,02 0,01…..0,02………………………0,02 0,03…..0 Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu 0,03…..0,1 0,03…..0,03………………………..0,03 0 mY = mAg + mCu = 4,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP