Đun nóng 0 16 mol hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,16 mol hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X ( CxHyOzN6) và Y( CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch Naoh 1,5 M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy 30,73 gam e trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 69,31 gam. Giá Trin a:b gần nhất là: A. 0,73 B. 0,962 C. 0,756 D. 0,81

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có trên hệ thống, bấm đây để xem giải. Lưu ý: Nên tìm kiếm trước khi hỏi để có lời giải ngay. Hướng dẫn tìm kiếm ngoài trang chủ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP