Hòa tan hoàn toàn 11 6g Fe Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 11...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 11,6g Fe, Cu vào 87,5g dung dịch HNO3 50,4% thu được khí X và m g dung dịch Y. Cho 500ml NaOH 1,2M vào Y được kết tủa Z và dung dịch T. nung Z thu được 16g rắn. Cô cạn T và nung còn lại 37,05g rắn mới. Giá trị m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn, bấm đây để xem giải. Chú ý: Tìm kiếm bài mình cần theo hướng dẫn ngoài trang chủ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP