Viết cấu hình của các ion tạo nên...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết cấu hình của cá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết cấu hình của các ion tạo nên từ các nguyên tố sau và nêu tên khí hiếm có cấu hình giống với cấu hình các ion đó: a) Be, Li, B. b) Ca, K, Cl, Si.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Li+, Be2+, B3+: 1s2 (Giống He) Ca2+, K+, Cl-, S2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (Giống Ar)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP