Người ta cho N2 và H2 vào bình...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Người ta cho N2 và H...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Người ta cho N2 và H2 vào bình kín chân không có dung tích 5 lít ở 500 độ C. Khi cân bằng được thiết lập thì có 3,01 mol N2 và 2,1 mol H2 và 0,565 mol NH3. Tính số mol N2, H2 cho vào bình lúc ban đầu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 a………………b 0,2825……0,8475…………0,565 3,01……….2,1 —> nN2 = a = 3,2925 và nH2 = b = 2,9475

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP