Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20% (lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nM = 2 mol 2M + nH2SO4 —> M2(SO4)n + nH2 2…………n………………1……………n nH2SO4 phản ứng = n —> nH2SO4 dư = 0,2n —> nH2SO4 ban đầu = 1,2n —> mddH2SO4 = 1,2n.98/20% = 588n gam mdd muối = mM + mddH2SO4 – mH2 = 2M + 586n —> C% = (2M + 96n) / (2M + 586n) = 23,68% n = 1 —> M = 28: Loại n = 2 —> M = 56: Fe n = 3 —> M = 84: Loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP