Hòa tan hoàn toàn 11 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 11...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí B (gồm 2 khí có tỉ lệ số mol 3:2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn, cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A. b. Tính C% mỗi chất tan trong X. c. Xác định các khí trong B và tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chú ý đặt tiêu đề cho phù hợp. Tiêu đề là một đoạn đầu của đề bài. Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải. Chú ý: Em có thể tìm kiếm bài mình cần theo hướng dẫn ngoài trang chủ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP