Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỉ lệ mol 3:4) và dung dịch chứa HNO3 loãng dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa 8,2m gam muối Biết rằng có 0,3 mol N+5 trong HNO3 đã bị khử. Số mol HNO3 đã phản ứng là? A. 2,1. B. 3,0. C. 2,4. D. 4,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = 3x và nAl = 4x —> 24.3x + 27.4x = m —> x = m/180 m muối = 148.3m/180 + 213.4m/180 + mNH4NO3 = 8,2m —> nNH4NO3 = m/80 Dễ thấy 2nMg + 3nAl = 8nNH4NO3 nên NH4NO3 là sản phẩm khử duy nhất. —> nNH4NO3 = m/80 = 0,3 —> nHNO3 = 10nNH4NO3 = 3 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP