Hòa tan 4 431 gam hỗn hợp Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 4,431 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 4,431 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Số mol HNO3 phản ứng là: A. 0,51 B. 0,455 C. 0,55 D. 0,49

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hỗn hợp khí gồm nNO = nN2O = 0,035 —> nHNO3 = 4nNO + 10nN2O = 0,49

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP