Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước đi qua ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 0,8 mol hỗn hợp X gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X phản ứng với hết với CuO dư đun nóng thu được chất rắn Y. Hòa tan hết Y bằng HNO3 loãng dư thu được 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tỉ khối của X so với H2 là: A. 7,875 B. 10,00 C. 3,9375 D. 8,00 Nguyenhue trả lời 09.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CO, CO2 và H2 nX = a + b + c = 0,8 Bảo toàn electron cho phản ứng khử H2O: 2a + 4b = 2c Bảo toàn electron cho phản ứng khử N+5: 2a + 2c = 3nNO = 1,2 —> a = 0,1; b = 0,2 và c = 0,5 —> MX = 15,75 —> dX/H2 = 7,875

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP