Hỗn Hợp X gồm Gly-Ala-Ala Gly-Ala-Gly-Ala Gly-Ala-Ala-Gly-Gly Ala-Ala...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn Hợp X gồm Gly-Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn Hợp X gồm Gly-Ala-Ala, Gly-Ala-Gly-Ala, Gly-Ala-Ala-Gly-Gly, Ala-Ala. Đốt 43,62 gam hỗn hợp X cần V lít O2 đktc thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 96,86 gam. Giá trị V gần nhất A. 42 B. 43 C. 44 D. 45

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các chất trong X đều có 2Ala nên đặt công thức chung là (C6H12O3N2)(C2H3NO)x (a mol) rồi làm tương tự như bài này. Sau khi tính ra a và x —> nN2 Bảo toàn khối lượng tính nO2.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP