Hỗn hợp E chứa một este X đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa một e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa một este X đơn chức và một este Y hai chức (X, Y đều mạch hở, Y được tạo từ axit và 2 ancol). Đốt cháy hoàn toàn 23,04 gam hỗn hợp E cần dùng 0,93 mol O2, thu được 11,88 gam H2O. Mặt khác đun nóng 23,04 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp 2 muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Chuyển hóa toàn bộ Z thành anđehit rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dùng dư), thu được 123,12 gam Ag. Tỉ lệ gần nhất của a:b là: A. 0,60 B. 1,20 C. 0,75 D. 1,50

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2O = 0,66 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,93 Bảo toàn O —> nO(E) = 0,66 —> nZ = nKOH = 0,33 nAg = 1,14 > 2.0,33 —> Andehit chứa HCHO —> Z chứa CH3OH (0,24) và C2H5OH (0,09) Y tạo ra từ 2 ancol nên E chứa: X là XCOOCH3 (0,15 mol) Y là CH3-OOC-Y-COO-C2H5 (0,09 mol) mE = 0,15(X + 59) + 0,09(Y + 132) = 23,04 —> 5X + 3Y = 77 —> X = 1 và Y = 24 là nghiệm duy nhất X là HCOOCH3 Y là CH3-OOC-C≡C-COO-C2H5 —> a = mHCOONa = 10,2 và b = mC2(COONa)2 = 14,22 —> a : b = 0,717

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP