Hỗn hợp X gồm một axit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit đơn chức, một ancol đa chức và một este đa chức đều mạch hở; trong phân tử mỗi chất chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,31 mol O2 thu được 16,72 gam CO2 và 6,84 gam H2O. Mặt khác cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được ancol Y duy nhất và một muối duy nhất. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,34 gam. Phần trăm khối lượng của ancol có trong hỗn hợp X là A. 18,18% B. 26,98% C. 27,27% D. 40,45%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,38 và nH2O = 0,38 —> Số C = nCO2/nX = 1,9 —> Axit là HCOOH Do este ít nhất 2 chức và nCO2 = nH2O nên ancol phải no. Quy đổi X thành: HCOOH: 0,2 mol CnH2n+2Oz: a mol H2O: -b mol nX = 0,2 + a – b = 0,2 (1) Bảo toàn O: 0,2.2 + az – b = 2nCO2 + nH2O – nO2 = 0,52 (2) nCO2 = 0,2 + na = 0,38 (3) m tăng = a(14n + 16z + 2) – 2az/2 = 5,34 (4) (2) —> az = b + 0,12 (3) —> na = 0,18 Thế vào (4) —> 14.0,18 + 15(b + 0,12) + 2a = 5,34 Kết hợp (1) —> a = b = 0,06 —> n = 3 và z = 3 —> nC3H8O3 = a = 0,06 —> nC3H8O3 ban đầu = a – b/3 = 0,04 —> %C3H8O3 = 0,04.92/mX = 26,98%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP