Điện phân 400 ml Cu NO3 2 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 400 ml Cu(...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 400 ml Cu(NO3)2 0,5M, H2SO4 0,5M bằng điện cực trơ, I = 10A, sau 48,25 phút ngừng điện phân, để nguyên catot, thêm 9,1 gam Fe vào dung dịch. Sau phản ứng hoàn toàn trong dung dịch có chứa m gam chất tan. Giá trị m là: A. 51,85 gam B. 33,725 gam C. 18,125 gam D. 61,25 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP