Đun nóng hết hỗn hợp E chứa x...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hết hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hết hỗn hợp E chứa x gam este X (C4H6O2) và y gam este Y (C5H8O2) với 450 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đều no và phần rắn có khối lượng 28,8 gam. Đun toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 3,846 gam hỗn hợp 3 ete. Biết hiệu suất este hóa của ancol có khối lượng phân tử tăng dần là 75% và 60%. Tỉ lệ gần nhất của x:y là: A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 1,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
F chứa 2 ancol no nên E chứa: TH1: X là CH2=CH-COO-CH3 (a mol) Y là C3H5-COO-C2H5 (b mol) m rắn = 94a + 108b + 40(0,45 – a – b) = 28,8 (1) nCH3OH phản ứng = 0,75a nC2H5OH phản ứng = 0,6b —> nH2O = 0,375a + 0,3b Bảo toàn khối lượng: 32.0,75a + 46.0,6b = 3,846 + 18(0,375a + 0,3b) (2) (1)(2) —> Vô nghiệm. TH2: X là CH2=CH-COO-CH3 (a mol) Y là CH2=CH-COO-C3H7 (b mol) Làm tương tự như trên: m rắn = 94a + 94b + 40(0,45 – a – b) = 28,8 (1) 32.0,75a + 60.0,6b = 3,846 + 18(0,375a + 0,3b) (2) (1)(2) —> a = 379/2225 và b = 66/2225 —> x : y =

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP