Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Fe và FeCO3 trong lượng vừa đủ dung dịch HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa muối B duy nhất và 8,3328 lít (54,6○C; 1,5atm) khí C gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Tỉ khối của C so với H2 là 18,5. Giá trị của m là A. 4,6 B. 7,6 C. 9,2 D. 10,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP