Đốt cháy hoàn toàn 0 06 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp gồm 1 anken X và 2 hidrocabon Y, Z cùng dãy đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ) cần dùng vừa đủ 4,816 lit O2, thu được 3,36 lit CO2 và H2O. Phần trầm khối lượng hidrocacbon Y trong hỗn hợp trên là A. 19,42% B. 26,21% C. 13,59% D. 38,84%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO2 = 0,215 & nCO2 = 0,15 Bảo toàn O —> 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nH2O = 0,13 X là CnH2n (a mol) Y, Z là CmH2m+2-2k (b mol) —> a + b = 0,06 (1) nCO2 = na + mb = 0,15 (2) nH2O = na + b(m + 1 – k) = 0,13 (3) (2) – (3) —> b(k – 1) = 0,02 k = 2 —> b = 0,02 và a = 0,04 (2) —> 0,04n + 0,02m = 0,15 —> 4n + 2m = 15 Do n ≥ 2 và m > 2 —> n = 2 và m = 3,5 là nghiệm duy nhất. —> X là C2H4 (0,04), Y là C3H4 (0,01) và Z là C4H6 (0,01) —> %C3H4 = 19,42% Làm tương tự với k = 3, 4…

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP