Cho a mol Cu tác dụng hết với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a mol Cu tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a mol Cu tác dụng hết với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M H2SO4 0,5M thu được V lít NO ở đktc. a) Tính V (biện luận theo a). b) Nếu Cu dư hoặc vừa đủ thì lượng muối thu được là bao nhiêu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH+ = 0,24 và nNO3- = 0,12 3Cu + 8H+ + 2NO3- —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O a……..0,24……0,12 Nếu a ≥ 0,09 thì H+ hết, khi đó H+ hết và nNO = 0,06 —> V = 1,344 lít Lúc này dung dịch muối chứa Cu2+ (0,09), SO42- (0,06) và NO3- dư (0,06) —> m muối = 15,24 Nếu a < 0,09 thì Cu hết, khi đó nNO = 2a/3 —> V = 112a/75

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP