Nung nóng 36 48 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 36,48 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 36,48 gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong khí trơ, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thấy thoát ra 4,032 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được 4,704 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Z có chưa m gam muối. Gía trị m là A. 45,32 B. 46,35 C. 46,85 D. 45,68

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 18,24 gam. Phần 1: Đặt a, b là số mol Al, Fe3O4 —> 27a + 232b = 18,24 Bảo toàn electron —> 3a + b = 0,18.3 —> a = 0,16 và b = 0,06 Phần 2: nO = 4b = 0,24 và nFe = 3b = 0,18 —> nH2O = 0,24 Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2 + 2nH2O = 0,9 —> m muối = mAl + mFe + mCl = 46,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP