Hòa tan hoàn toàn 4 32 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 4,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào cốc đựng 24,5 gam dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được khí B (duy nhất) và dung dịch C. Hấp thụ hết B vào nước clo dư, rồi thêm dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch tạo thành thu được 18,64 gam kết tủa. Rót dung dịch C vào cốc đựng 76,3 ml nước nguyên chất (d = 1 gam/ml) thu được dung dịch D a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra b) Biết rằng trong C lượng H2SO4 còn lại bằng 20% lượng H2SO4 ban đầu, tìm nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 ban đầu và của mỗi chất trong dung dịch D

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí B là SO2. SO2 + Cl2 + 2H2O —> H2SO4 + 2HCl H2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2HCl —> nSO2 = nBaSO4 = 0,08 Đặt a, b là số mol Fe và Cu 2Fe + 6H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O a………….3a……………..0,5a………..1,5a Cu + 2H2SO4 —> CuSO4 + SO2 + 2H2O b…………2b…………..b………..b mA = 56a + 64b = 4,32 nSO2 = 1,5a + b = 0,08 —> a = 0,02 và b = 0,05 nH2SO4 phản ứng = 3a + 2b = 0,16 —> nH2SO4 dư = 0,16.20% = 0,032 mol mddD = mA + mddH2SO4 + mH2O – mSO2 = 100 C%Fe2(SO4)3 = 4% C%CuSO4 = 8% C%H2SO4 dư = 3,136%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP