Cho m gam hỗn hợp A gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp A gồm 2 muối (NH4)2SO4 và NH4HCO3. Chia A làm 2 phần với phần 1 có khối lượng gấp đôi phần 2. Phần 1: cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư tạo thành 46,6 gam kết tủa Phần 2: cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng tạo thành 33,15 gam kết tủa, đồng thời có khí B thoát ra. Dẫn khí B qua nước thu được dung dịch D. Thêm vào dung dịch D này lượng FeCl2 dư thu được kết tủa E. Đem nung kết tủa E này ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn G 1) Xác định các chất E và G và viết PTHH của các phản ứng xảy ra 2) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp A 3) Chứng tỏ chỉ có một phần khí B được nước giữ lại. Tính % khí B đã được nước giữ lại so với lượng khí B tạo thành từ phản ứng. Cho rằng, toàn thể khí B tạo ra trong phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 thoát ra khỏi dung dịch này

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol (NH4)2SO4 và NH4HCO3 trong phần 2 —> Phần 1 tương ứng là 2a, 2b mol. Phần 1: (NH4)2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2NH4Cl 2a…………………………………2a —> nBaSO4 = 2a = 0,2 —> a = 0,1 Phần 2: (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O a…………………..a………………a………….2a NH4HCO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 + 2H2O b…………………b………………b………..b —> m↓ = 233a + 197b = 33,15 —> b = 0,05 Từ a, b tính % mỗi muối. nNH3 = 2a + b = 0,25 2NH3 + 2H2O + FeCl2 —> Fe(OH)2 + 2NH4Cl x…………………………………..0,5x 4Fe(OH)2 + O2 —> 2Fe2O3 + 4H2O 0,5x………………………0,25x —> nFe2O3 = 0,25x = 0,05 —> x = 0,2 < nNH3 ban đầu = 0,25 nên NH3 chỉ bị hấp thụ một phần. %NH3 bị hấp thụ = 0,2/0,25 = 80%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP