Cho 6 5 gam Zn vào 120 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,5 gam Zn vào 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,5 gam Zn vào 120 ml dung dịch chứa đồng thời HNO3 1M và H2SO4 0,5M chỉ thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ gồm các muối. Khối lượng muối khan trong dung dịch B là a gam. Đem cô cạn dung dịch B thu được b gam muối khan. So sánh a và b?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nZn = 0,1 nHNO3 = 0,12 và nH2SO4 = 0,06 nH+ = 0,24 —> nNO = nH+/4 = 0,06 —> nZn phản ứng = 3nNO/2 = 0,09 Dung dịch B chứa Zn2+ (0,09), NO3- (0,06) và SO42- (0,06) —> Lượng muối trong dung dịch và khi cô cạn là như nhau (15,33)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP