Nung nóng 12 6 gam Fe ngoài không...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 12,6 gam F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 12,6 gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hỗn hợp này phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 4,2 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất), ở đktc. a) Viết các PTHH. b) Tính m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cách 1: nFe = 0,225 Quy đổi X thành Fe (0,225) và O (x) Bảo toàn electron —> 0,225.3 = 2x + 0,1875.2 —> x = 0,15 —> mX = 15 Cách 2: nFe = 0,225 —> nFe2(SO4)3 = 0,1125 Bảo toàn S —> nH2SO4 = 3nFe2(SO4)3 + nSO2 = 0,525 —> nH2O = 0,525 Bảo toàn khối lượng: mX = mFe2(SO4)3 + mSO2 + mH2O – mH2SO4 = 15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP