Cho biết tổng số electron trong anion AB3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho biết tổng số ele...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho biết tổng số electron trong anion (AB3)2- là 42. Trong các hạt nhân A và B đều có số p=số n. Tìm số khối của A và B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng hạt = ZA + 3ZB + 2 = 42 —> ZA + 3ZB = 40 —> ZA = 16 (S) và ZB = 8 (O) vì hạt nhân S và O có số p = số n. Số khối của S là 32 và của O là 16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP