Hòa tan hoàn toàn 0 368 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 0,368 gam hỗn hợp Al, Zn cần 25 lít dung dịch HNO3 0,001M thì vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch gồm 3 muối. Tính CM của dung dịch sau phản ứng coi như phản ứng không làm thay đổi thể tích

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNH4NO3 = nHNO3/10 = 0,0025 Đặt a, b là số mol Al, Zn —> 27a + 65b = 0,368 ne = 3a + 2b = 0,0025.8 —> a = 0,004 và b = 0,004 CM Al(NO3)3 = CM Zn(NO3)2 = 0,004/25 = 0,00016M CM NH4NO3 = 0,0025/25 = 0,0001M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP