Hòa tan 3 7 kg MgSO4 7H2O vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 3,7 kg MgSO4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 3,7 kg MgSO4.7H2O vào 2 lít nước (tỉ trọng 1 kg/lít) và đun nóng để nước bay hơi bớt thu được A kg dung dịch magie sunfat bão hòa ở 100 độ C. Khi hạ nhiệt độ của A kg dung dịch trên từ 100 độ C hạ xuống 0 độ C thì có B kg MgSO4.7H2O tách ra.Xác định A, B. Cho biết dung dịch magie sunfat bão hòa ở 0 độ C có nồng độ 21,2% còn ở 100 độ C là 42,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mMgSO4 = 3,7.120/246 = 74/41 kg —> A = (74/41).100/42,5 = 4,247 kg Khi hạ nhiệt độ xuống thì khối lượng dung dịch còn lại là 4,247 – B —> mMgSO4 còn lại = (4,247 – B).21,2/100 —> 120B/246 + (4,247 – B).21,2/100 = 74/41 —> B = 3,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP