Hòa tan hoàn toàn 1 35g một kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 1,...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 1,35g một kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãn dư thu được 2,24 lít khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 = 21. Xác định kim loại R

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP