Cho X và Y là các dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X và Y là các du...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X và Y là các dung dịch HCl có nồng độ khác nhau .Lấy V1 lít X trộn với V2 lít Y được 2 lít dung dịch Z(cho rằng sự pha trộn không làm thay đổi thể tích của dung dịch). a)Tính nồng độ mol của dung dịch Z biết rằng V1 lít X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được 35,875 g kết tủa,V2 lít Y phản ứng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,3M. b)Tính nồng độ mol của các dung dịch X và Y ,biết rằng nếu cho 0,1 lít X phản ứng hết với sắt và 0,1 lít Y phản ứng hết với sắt thì lượng hidro thoát ra chênh lệch nhau là 448ml(đktc) xukem1812 trả lời 05.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP